תמונות

שניים מחברי הוועדה השיבו כי ייתנו את קולם לשיבק