תמונות

העצורים הורחקו לתקופות ארוכות (קובי אליהו, וואלה)