תמונות

כשאליהו ירד לספסל, ירושלים נחלשה (אלן שיבר)