תמונות

פסל רומי חדש שהתגלה בעקבות השיטפון צילום: רשות העתיקות