תמונות

גנאים. הכסף מהעירייה יגיע? (אנג'ו גוש ג'יני)