תמונות

הטעות הראשונה של ליאור ויובל צילום: מתוך בייקאוף ישראל