תמונות

ניסיון חטיפת נשק בירושלים צילום: אברהם צמח