תמונות

סייל חורף, דורי קמחי גובה צילום: אייל קורן