תמונות

עם הילדות. גם הן קוראות לו דורה (דני מרון)