תמונות

מיליוון ו-700 אלף ש"ח בשבוע. הייתם חותימם במקומו? טורה (GETTYIAMGE