תמונות

גם ניצחון דחוק של אינדיאנה הוא ניצחון (gettyimages)