תמונות

גלבאן, אדרי ועטר. כאב ראש ללוזון (אלעד ירקון)