תמונות

סיני ושאקי. יוכלו לשבת קרוב קרוב בטדי (שי לוי)