תמונות

גם הוא בחוץ. יצחקי (אתר ההתאחדות). צפו ב-1:1 עם פורטוגל