תמונות

לא מוכנים שיספידו אותם. שחקני חיפה (צילום: יוסי שקל)