תמונות

עימות בין שחקני הקבוצות. להרצליה היו טענות על משחק אלים (דרור עינב