תמונות

לנסקי שרועה על המסלול באליפות אירופה (נועם נאמן)