תמונות

דן מורי. הוא וראלי חזרו להתאמן (מור שאולי)