תמונות

בלאט ומקל. המאמן המליץ לרכז על איטליה (שי לוי)