תמונות

קרלו אנצ´לוטי מאוכזב. &"בניון יצא לישראל ללא קרע בגיד&" (GettyImag