תמונות

דגלאס דה סילבה. שפת הגוף משדרת על מישהו שרר רוצה ללכת (רועי גלדסטו