תמונות

גיא וליקסון 08, רק התנור שולב בחזית שממול לאי צילום: מושי גיטליס