תמונות

ראובן עטר. &"שיהיו לך כוחות להמשיך ולעשות טוב לעיר חיפה&" (יניב גו