תמונות

לא מסוגלים להפסיד. קורבר ומילסאפ חוגגים (gettyimages)