תמונות

הפרפריסטית הטובה בעולם. דיינה וולמר (gettyimages)