תמונות

הצרפתים חוגגים בניצחון על אוסטריה. ינסו להעפיל לדרא&"פ דרך הפלייאו