תמונות

זוהי סדום - פסל מלח של אשת לוט צילום: שי שרף