תמונות

זארה פיליפס, עובדת בשביל תואר (gettyimages)