תמונות

הרשאגה שטרנברג, סלון (6) צילום: שי אפשטיין