תמונות

מספרות בארץ, רפאל אברמוב מראה, צילום שי אפשטיין צילום: שי אפשטיין