תמונות

חוף הקשתות באשדוד צילום: עופר אשטוקר, אשדוד נט