תמונות

גיא חיימוב ויניב לביא. לחלק האחורי חלק חשוב בהצלחת הקבוצה (משה חרמ