תמונות

לא מצליחה להתרומם. מרוגליס מאוכזב (עודד קרני)