תמונות

קרית שמונה יכולה להתאושש על חשבון בית"ר? (אלן שיבר)