תמונות

בלאט עם השעון שהוכן לכבוד הצהובים (יניב גונן)