תמונות

לחמניית קשר וגרעינים צילום: מתוך בייקאוף ישראל