תמונות

חי אדיב ראש עיריית הוד השרון צילום: לין ממרן