תמונות

והוא בטח יכול להיות מרוצה מתרחיש 5. ד'אנטוני (gettyimages)