תמונות

מרכוס בראון זורק, כדיר משקיף צילום: אמיר לוי