תמונות

איציק קורנפיין. הדיון נדחה בשבוע (יניב גונן)