תמונות

גם יוקאנוביץ' הגיע הערב לנובי סאד (ההתאחדות הסרבית)