תמונות

ברקת ברכב בסיום המשחק. תגבה את קלינגר? (משה חרמון)