תמונות

וויליאם סוארס. פתח במרכז ההגנה (עמית מצפה)