תמונות

יניב גרין "חופר" מתחת לסל, הערב בנוקיה (דרור עינב)