תמונות

היה קשה לאצילי להיות מחוץ למגרש (יוסי שקל)