תמונות

נעשה צדק עם ההחטאה שלו. לנגפורד מול היקמן (gettyimages)