תמונות

כובש השער המרהיב, ג´יבריל סידיבה (משה חרמון)