תמונות

בסוף הוא ניצח את המשחק. ג'רארד (gettyimages)