תמונות

מדרגות, שרית קרפ קרויטורו צילום: אביעד בר נס