תמונות

הקידוש שלנו, נעמי רגן, צלחות צילום: נמרוד סונדרס